Další služby

Kromě pronájmů nebytových prostor a poskytování administrativních i virtuálních sídel poskytuje naše společnost i další služby. Pro naše klienty dokážeme zajistit:

 • správu administrativy
 • překlady a tlumočení
 • zpracování a vedení účetnictví
 • právní služby
 • zpracování odborných posudků a průzkumů trhu
 • organizaci výběrových řízení
 • správu a realizaci pohledávek
 • ochranu a ostrahu osob a majetku

Dokážeme vyhovět i komplexním požadavkům našich zákazníků, pro které dokážeme realizovat:

 • Asset Management – řízení aktiv
 • Facility Management – správa a údržba nemovitostí
 • Project Management – řízení projektů
 • Krizové řízení a risk management

Navštivte nás